Skip to content
Sara Lawett

Dynava har blivit en officiell företagsmedlem i FN:s Global Compact-program för hållbar utveckling

Vi är glada över att kunna meddela att Dynava formellt har anslutit sig till FN:s Global Compact-program, vilket markerar vår entré på den internationella scenen för hållbar utveckling.
Med detta medlemskap bekräftar vi vårt åtagande att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande i Norden och globalt.

FN:s Global Compact är världens största initiativ för företagsansvar och hållbarhet. Det utgör en plattform där företag och organisationer kan förena sina krafter för att adressera globala utmaningar och främja en hållbar utveckling.

Genom att ansluta oss till Global Compact har vi förbundit oss att följa tio internationella standarder och principer som syftar till att främja goda arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, miljöansvar och bekämpning av korruption. Även om vi redan har följt dem sedan tidigare kan vi nu skala upp vårt hållbarhetsarbete. Vårt Letter of Commitment, riktat till FN:s generalsekreterare António Guterres, understryker vår hängivenhet till dessa värderingar och vår vilja att aktivt bidra till att uppnå Global Compacts hållbara utvecklingsmål.

Som medlemmar i Global Compact får vi också möjlighet att delta i ett världsomspännande nätverk av företag och organisationer som strävar efter att förbättra hållbarhetsarbetet inom sina respektive verksamheter och samhället i stort. Detta ger oss en fantastisk möjlighet att utbyta bästa praxis, lära oss av andra och delta i meningsfulla diskussioner om de utmaningar och möjligheter som finns inom hållbar utveckling idag. Vi får även tillgång till information, stöd, utbildning och verktyg inom de olika områdena. 

Tack vare vårt engagemang i Global Compact förstärker vi vår position som ett ansvarsfullt företag och visar att vi vill vara en del av lösningen på alla de globala utmaningar vi står inför.
Vi är dessutom övertygade om att vårt medlemskap kommer öppna dörrar för nya samarbeten, innovationer och andra möjligheter till positiv förändring - vilket vi ser fram emot! 

                                               FN - LinkedIn

 

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Head of Sales & Marketing i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com
Blogg & nyheter

Hej!

Här hittar du de senaste nyheterna om Dynava. Vi delar även med oss om tankar och åsikter kring hur kundservice kan stärka din konkurrenskraft.