Skip to content
ullkoistetun_asiakaspalvelun_myytit
Sara Lawett

Kända myter om hur outsourcing av kundservice fungerar

Många tror att outsourcing orsakar extra kostnader och försvagar kundupplevelsen, men är det verkligen så? Här bryter vi myterna kring outsourcing av kundservice.

 

Myten: Outsourcing är dyrt och ineffektivt

I verkligheten kan outsourcing snarare medföra betydande kostnadsbesparingar. Genom att överlåta kundservicefunktionen (alternativt delar av den) till en extern part kan du som företagare faktiskt spara in på personalkostnader, genom att du enbart betalar för faktiskt hanterade kundinteraktioner och slipper betala för personal som emellanåt kanske har väldigt lite att göra. En erfaren partner inom kundservice höjer dessutom effektiviteten och ökar ofta lösningsgraden vid första kontakten över tid, vilket på lång sikt även det resulterar i betydande ekonomiska fördelar.

Myten: Outsourcad kundservice försämrar kundupplevelsen

När outsourcad kundservice genomförs på ett processtyrt och kvalitativt sätt hela vägen bidrar den faktiskt till att förbättra kundupplevelsen. Ett erfaret, professionellt och välutbildat team tillhandahåller tjänster av hög kvalitet samt en vänlig ton, oavsett vilket företag de är anställda på. Något som stärker varumärket och ökar kundnöjdheten. Vi på Dynava följer strikta kvalitetsstandarder och utför kontinuerliga utvärderingar för att upprätthålla en hög servicenivå och kvalitetsnivå. För oss handlar det om att ha full koll på kvaliteten före, under och efter drift för att kunna arbeta löpande med ständiga förbättringar.

Myten: Outsourcing försvårar företagets interna kommunikation

Effektiv kommunikation är fundamentalt för ett framgångsrikt och sömlöst samarbete, speciellt i början av ett nytt uppdrag. Vi upprätthåller ständigt en nära och regelbunden kommunikation under hela projektets gång och anpassar vår verksamhet efter uppdragsgivarens affärsmål samt värderingar. Genom att bygga ett partnerskap med tydliga roller, ansvarsområden och kommunikationsvägar integreras vårt kundserviceteam med den befintliga personalstyrkan hos uppdragsgivaren.

Myten: Outsourcing är komplicerat och tidskrävande

Att outsourca kundservice kan vara förvånansvärt enkelt om man arbetar enligt vår beprövade modell där vår erfarenhet och våra tydliga metoder för uppdragsstarten möjliggör en snabb, säker och kvalitetssäkrad etablering. Så även om det är värt att investera tid och resurser i uppstartsfasen, säkerställer detta att samarbetet fungerar effektivt redan från driftstarten, utan att involvera allt för många kockar.

Myten: Outsourcing leder till förlorad kontroll

Transparens är av yttersta vikt i vårt arbete. Vi tillhandahåller kontinuerliga uppdateringar men även realtidsinformation om relevant kundservicedata och bland annat möjligheter för våra kunder att lyssna på inspelade samtal, granska kontakthistorik eller att utvärdera resultat från olika typer av kundnöjdhetsundersökningar. Genom att anlita en partner är det dessutom ofta enklare att ställa högre krav, än vad det ibland kan vara när det kommer till den egna verksamheten.

Myten: Outsourcing försvagar varumärkets enhetlighet

I början av varje partnerskap och samarbete går Dynava tillsammans med uppdragsgivaren grundligt igenom varumärkets grundpelare såsom värderingar och riktlinjer, men även kundlöftet till exempel. Detta säkerställer att den service vi erbjuder är i linje med varje varumärkes identitet och skapar en enhetlig kundupplevelse för våra uppdragsgivares slutkunder. Målsättningen är såklart att om möjligt även öka förtroendet och uppskattningen av varumärket och den service som erbjuds.

När ditt företag strävar efter att leverera service av högsta kvalitet och framgångsrika kundinteraktioner över alla kanaler under dygnets alla timmar, erbjuder vi på Dynava en kostnadseffektiv och skräddarsydd lösning som är anpassad efter just dina behov.

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Head of Sales & Marketing i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com