Skip to content
Janne Salonen

Sähköverkkoyhtiöille tehokas ja tositoimissa testattu asiakaspalvelu suurhäiriötilanteisiin

Suomessa on noin 80 sähköverkkoyhtiötä ja jokaisen toimijan tärkein tehtävä on häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä omalla sähkönjakelualueellaan.

Häiriöitä kuitenkin sattuu ja silloin yritysten asiakaspalvelu ja vuorokauden läpi toimiva vikapäivystys on tärkeässä roolissa. Osaava, luotettava ja tehokas häiriötilanteet osaava asiakaspalvelukumppani voi tuoda yrityksille poikkeustilanteisiin monia hyötyjä.

Hyötyjä voi tulla jo normaalien vikailmoitusten vastaanoton ulkoistuksesta, sillä sitä kautta luodaan valmiutta suurhäiriötilanteessa toimimiseen, vikatilanteiden korjaaminen nopeutuu ja korjaustoimien nopeutumisesta syntyy selkeitä kustannussäästöjä. Seuraavassa käyn läpi selkeitä hyötyjä, joita toimialan piirteet huomioiva asiakaspalvelumalli ja toimialan osaava kumppani voivat konkreettisesti tuoda.

Suurhäiriötilannepäivystyksen tavoitteena on turvata ihmisiä

Suurhäiriötilannepäivystys auttaa ja turvaa konkreettisesti ihmisiä esimerkiksi vaarallisessa nollavikatilanteessa, joissa sähköhäiriön vääränlainen selvitys- tai korjaamisyritys voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen.

Asiantunteva asiakaspalvelu neuvoo kuinka suurhäiriötilanteessa toimitaan, ohjeistaa mitä pitää tehdä ja ohjaa ihmiset pysymään poissa vaarallisilta alueilta tilanteissa, joissa esimerkiksi puu on kaatunut pienjännitelinjaa vasten.

Asiakaspalvelu osaa myös auttaa ihmisiä varautumaan katkon kestoon sekä vastaamaan tehokkaasti erilaisiin kyselyihin, joita tilanne aiheuttaa. Asiantuntevan kumppanin hoitaessa asiakaspalvelua, sähköverkkoyritykset voivat keskittää resurssit tilanteen korjaamiseen.

Sähköhäiriöiden vikatilanteiden korjaaminen nopeutuu

Kun sähköverkkoyhtiöiden ei tarvitse käyttää omia resurssejaan ilmoitusten vastaanottoon ja neuvontaan, ne voivat keskittyä ohjaamaan asentajat tehokkaammin prioriteettien mukaisesti oikeisiin kohteisiin. Lisäksi ilmoitusten vastaanotossa voidaan kerätä tehokkaasti arvokasta tietoa eri alueiden vikatilanteista ja tunnistaa paremmin tärkeimmät korjauskohteet.

Tiketöintijärjestelmän avulla nähdään tehokkaasti, jos asiakkaat ovat jo olleet yhteydessä samasta vikatilanteesta. Näin asiakaspalvelijoiden aikaa ei kulu samojen tietojen keräämiseen, aikaa säästyy ja asiakaspalvelujonojen hoitaminen nopeutuu.

Sähköverkkoyhtiöt saavat säästöjä

Kun tehokkaammalla asiakaspalvelulla ja vikailmoitusten vastaanotolla saadaan korjauskohteita paremmin priorisoitua ja sen avulla vähennettyä 12 tunnin sähkökatkosta johtuvia lakisääteisiä korvauksia, yrityksille syntyy selkeitä säästöjä. Paremmalla koordinoinnilla voidaan myös nopeammin ohjata korjaustoimet oikeisiin kohteisiin ja palauttaa sähkönjakelu ripeämmin.

Onko teidän yrityksenne asiakaspalvelussa valmius kohdata yllättävä suurhäiriötilanne?

Meillä Dynavalla on vankka kokemus asiakaspalvelukumppanuuksista sähköverkkoyhtiöiden kanssa. Esimerkiksi jo vuodesta 2004 olemme tehneet yhteistyötä Kajaven (entinen Loiste Sähköverkko Oy) kanssa.

Asiakkaidemme kanssa olemme kehittäneet ainutlaatuisen palvelumallin ja -valmiuden suurhäiriötilanteita varten. Toimialan erikoispiirteet huomioiva asiakaspalvelumalli sekä asiakaspalvelujärjestelmien tehokkaat käyttömallit hyödyttäisivät erityisen hyvin toimialalla, jossa sähköverkkoyhtiöt eivät suoraan kilpaile keskenään.

Onko teidän yrityksellä valmius reagoida nopeasti poikkeustilanteeseen, jossa sähkönjakeluun tulee häiriö merkittävään osaan sähköverkkoanne? Jaamme mielellämme tietotaitoamme ja kokemustamme toimialan asiakaspalvelusta ja sen malleista, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

avatar

Janne Salonen

Janne vastaa Dynavan Suomen liiketoiminnasta. Hänet tavoittaa sähköpostitse janne.salonen@dynava.com