Skip to content
Man_hands_customer_agent_Dynava
Janne Salonen

Lisämyynti on asiakaspalvelua parhaimmillaan: osaako yrityksesi asiakaspalvelu myydä?

Mitä enemmän me suomalaiset ostamme ja asioimme verkossa, sitä harvemmin kohtaamme yrityksiä kasvokkain. Henkilökohtainen kontakti yritykseesi syntyykin nykyään usein asiakaspalvelun kautta ja se voi yhtä hyvin tapahtua puhelimessa, chatissä, some-kanavissa, pikaviestimissä kuin sähköpostissakin.

Nämä arvokkaat kontaktit kannattaa hoitaa mahdollisimman hyvin, sillä onnistunut asiakaspalvelu kasvattaa luottamusta yritykseesi ja parantaa asiakaskokemusta. Miten ihmeessä lisämyynti voisi sitten sopia tähän kuvioon? Eikö se ole helposti tuputtamista ja tyrkyttämistä, asiakkaan ärsyttämistä?

Lisämyynti on hyvää palvelua – kunhan se tehdään oikein

Hyvän tarjouksen esittäminen asiakkaalle on hyvää palvelua (huonoa palvelua olisi jättää kertomatta), mutta niksi on tehdä se juuri oikeaan aikaan. Lisämyynti asiakaspalvelun kautta onkin usein tarjousten tai etujen esittämistä oikealla hetkellä eikä varsinaisesti myyntiä sellaisenaan. Asiakkaat eivät halua tuntea saavansa pakkotarjouksia eivätkä asiakaspalvelijatkaan halua sellaisia tyrkyttää.

Siksi kaiken A ja O on kuuntelu. Aina kannattaa kuunnella tarkasti mitä asiakkaasi sanovat, kun he kertovat tarpeistaan, ongelmistaan ja toiveistaan asiakaspalvelukanavissa.

Tarvitaan myös aimo annos ymmärrystä ja oivallusta. Ammattitaitoinen asiakaspalvelija ymmärtää asiakastasi ja hänen tarpeitaan, ja pystyy tarjoamaan hänelle henkilökohtaisesti paremmin sopivia palveluja.

Taitava asiakaspalvelija oivaltaa oikealla hetkellä asiakkaasi tarpeet. Hän osaa tarjota palvelua, jota asiakkaasi ei edes osaa kysyä. Näin asiakkaasi tuntee olevansa hyvissä käsissä ja arvostaa saamaansa henkilökohtaista palvelua.

Parhaimmillaan lisämyynti onkin tällaista asiakkaan tarpeet huomioon ottavaa asiakaspalvelua, joka vaikuttaa positiivisesti asiakastyytyväisyyteen ja parantaa kilpailukykyä nostattavaa asiakaskokemusta.

Dynavan myyntihenkinen asiakaspalvelu auttaa asiakaspidossa

Jos asiakas on peruuttamassa tilausta tai jostain syystä reklamoimassa, myyntihenkinen ja ammattitaitoinen asiakaspalvelumme voi kääntää nämä tilanteet voitoksi molemmille osapuolille. Meillä Dynavalla on laajaa kokemusta peruutuksien määrän vähentämisestä ja määräaikaisten asiakkuuksien jatkamisesta.

Myyntihenkiset asiakaspalvelijamme ovat tottuneet ristiinmyymään uusia palveluja sekä päivittämään palvelutasoja asiakaspalvelutapahtuman yhteydessä. Yhdistämme aina vankan asiakaskohtaamisten ammattitaitomme asiakasyritystemme liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Kiinnostaako lisämyynti asiakaspalvelun kautta?

Onnistunutta lisämyyntiä varten asiakaspalvelussa tarvitaan:

  • rohkeutta yllättää asiakas positiivisella tavalla
  • syvällistä asiakasymmärrystä
  • tietoutta yrityksen tuote- ja palveluvalikoimasta sekä joustavia ratkaisuja näitä yhdistämään.
Meillä Dynavalla asiakaspalvelija pystyy näkemään asiakkaan aiemman historian ja yhdistämään tähän hienovaraisesti lisämyynnin. Toimiva prosessimme valmistaa asiakaspalvelijamme nopeasti yrityksesi tuotteiden ja palveluiden maailmaan. Ota yhteyttä ja jutellaan miten lisämyynti voisi olla osa sinunkin yrityksesi asiakaspalvelua.
avatar

Janne Salonen

Janne vastaa Dynavan Suomen liiketoiminnasta. Hänet tavoittaa sähköpostitse janne.salonen@dynava.com 

Tutustu myös näihin