Skip to content
shutterstock_587916281
Janne Salonen

Asiakaspalvelukumppanuudesta selkeitä hyötyjä – yhteistyön käynnistys on huoletonta kanssamme

Yritykset tavoittelevat tilannetta, jossa asiakaspalvelussa olisi aina oikea määrä osaavia ja sitoutuneita ammattilaisia palvelemassa asiakkaita. Palveluajat ja -kanavat olisivat helposti skaalattavissa, kustannukset ja resurssit joustavia, asiakasrajapinnasta tuleva tieto tallentuisi tehokkaasti liiketoiminnan kehittämistä varten ja asiakaskokemus paranisi. Useimmiten tähän ei kuitenkaan omin voimin päästä.

Asiakaspalvelukumppanuuden kautta se on kuitenkin tyystin mahdollista. Meidän tavoitteena on tehdä yhdessä yrityksesi kanssa asiakkaillesi erinomainen asiakaspalvelukokemus ja maksimoida asiakaspalvelun arvo liiketoiminnallesi.

Asiakkaiden kiittämällä yhteistyön käynnistysmallilla tehokkaasti liikkeelle

Yritykset pitävät omaa asiakaspalveluaan erityisenä ja ovat sen tähden usein epäluuloisia asiakaspalvelun ulkoistuksesta. Meidänkin mielestä jokainen asiakaspalvelu on erilainen ja tämän takia hyvin tehtyyn yhteistyön käynnistykseen kannattaa panostaa.

Onnistunut asiakaspalvelun ulkoistus ja yhteistyö lähtee liikkeelle käynnistysvaiheesta. Olemme kehittäneet toimivan ja selkeän mallin kymmenien asiakaspalvelukumppanuuksien tuoman kokemuksen avulla.

Hyvin suunniteltu ja selkeästi ohjattu yhteistyön käynnistysvaihe

Yhteistyön käynnistystä ohjaa hyvin valmisteltu, suunniteltu ja dokumentoitu asiakaspalvelun ulkoistus- ja ohjaussuunnitelma. Käynnistysvaiheen aikana sisäistämme liiketoimintasi ja sen tavoitteet, yrityksesi tuotteet ja palvelut, määritämme ja sovimme yhdessä toimintamallit, kanavat sekä palveluajat, koulutamme asiakasneuvojat ja valmentajat sekä luomme tarvittavat tekniset yhteydet.

Me autamme ja ohjaamme yritystäsi koko käynnistysvaiheen läpi. Yhteisenä tavoitteena on tehdä kerralla ja järjestelmällisesti hyvät valmistelut ja pohjatyö onnistuneelle asiakaspalvelun ulkoistukselle ja yhteistyölle. Näin luodaan pohja kumppanuudelle pitkällä aikavälillä, jossa molemmat osapuolet tuntevat toisensa hyvin ja asiakkaan liiketoiminnan jatkuvaa kehitystä voidaan asiakaspalvelun osalta tehdä. Usein ulkoistus alkaa nopealla taktisella tarpeella, mutta silti hyvään käynnistykseen kannattaa panostaa, sillä se maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Käynnistysmalli jakautuu kolmeen vaiheeseen: suunnittelu-, perehdytys ja palvelun siirto sekä käyttöönottovaihe. Jokainen vaihe sisältää hyvin dokumentoidut ja ohjeistetut tehtävät, joilla etenemme yhdessä asiakkaan kanssa kohti onnistunutta asiakaspalvelun ulkoistuksen aloitusta.

Asiakaspalvelun käynnistysmalli


Kuinka nopeasti on mahdollista päästä liikkeelle?

Käynnistysvaiheen pituus riippuu siitä mitä ollaan ulkoistamassa ja kuinka laajasti. Yhden palvelulinjan ja tehtävän ulkoistus voi edetä nopeasti jopa päivissä ja tyypillisesti toiminnassa ollaan 4-6 viikossa. Usein yhteistyö ulkoistuksessa käynnistyy juuri pienempien osa-alueiden kautta.

Asiakkaille yhteistyön käynnistäminen on huoletonta ja helppoa, sillä me hoidamme hyvin valmistellun prosessin läpiviennin. Asiakkaalta alku ei vaadi mitään – me kysymme, selvitämme ja rakennamme yhdessä. Tärkeintä on asiakkaan sitoutuminen kumppanuuteen, siten yhteisen asiantuntijuuden kasvattaminen ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistuu.

Hyvin toteutettu käynnistysvaihe luo vahvan pohjan toimivalle ja tulokselliselle kumppanuudelle

Yhteistyön käynnistysmalli on keskeisen tärkeä lähtökohta, josta yhteistyö ja kumppanuus jatkuvat kohti jatkuvaa kehittämistä. Kun käynnistysvaihe on tehty kunnolla, alkaa yhteinen taival, jossa toimintaa, asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta kehitetään jatkuvasti. 

Ohjaamme yhteistyötä selkeiden askelten avulla koko prosessin läpi. Parhaimmillaan ja syvimmillään yhteistyö johtaa siihen, että asiakaspalvelukumppanin asiantuntijat auttavat yritystä vuosien saatossa kehittämään ja varmistamaan osaamista yrityksen oman henkilöstön vaihtuessa.

Meille hyvä ulkoistus ja asiakaspalvelukumppanuus tarkoittaa aitoa yhteistyötä asiakkaan kanssa. Lähtökohtamme on aina määritellä ja löytää kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivin yksilöllinen ratkaisu. Haluatko kuulla lisää miten voisimme auttaa sinunkin yritystäsi?

avatar

Janne Salonen

Janne vastaa Dynavan Suomen liiketoiminnasta. Hänet tavoittaa sähköpostitse janne.salonen@dynava.com 

Tutustu myös näihin