Lenita Pihl-Salminen 31.8.2021

Asiakaspalvelun ulkoistamisen hyödyt osa 3: Asiakaskohtaa­misista tieto irti asiakaskokemuk­sen ja liike­toiminnan kehittämiseen

Henkilökohtaiset asiakaskontaktit ovat nykyään harvinaista herkkua. Emme vieraile toimipisteissä, liikkeissä tai tapahtumissa kuin ennen. Digitalisaation (ja pandemian) aikakaudella asiakkaan yhteydenotto asiakaspalveluun saattaa olla hänen ainut henkilökohtainen kontakti yritykseesi.

Tämähän kannattaa tietenkin hoitaa sekä erityisen hyvin että mehustaa makeaksi. Jokainen yhteydenotto voi luoda tietoa asiakaspalvelun, tuotteiden ja palvelun kehittämiseksi sekä kerryttää arvokasta asiakasymmärrystä.

Ulkoistuksella makeaa tietoa asiakaskohtaamisista

Asiakaspalvelun ulkoistuksella on mahdollista saada koko asiakaskohtaamisen paketti haltuun palvelukanavista palvelun hoitamiseen alusta loppuun sekä tietoa heruttavat raportointi ja seuranta.

Kun keräät tietoa asiakaskohtaamisista:

  • Voit varmistaa, että yrityksesi asiakaspalvelussa on oikeat kanavat oikeaan aikaan auki ja riittävä palvelunopeus.
  • Opit tuntemaan toistuvat yhteydenottojen syyt ja ruuhka-ajat.
  • Oivallat uusia toimintatapoja, optimoit ajankäyttöä ja resursoit paremmin työntekijöitä.
  • Saat tietoa milloin asiakkaat haluavat olla yritykseesi yhteydessä ja millaisissa tilanteissa he kaipaavat asiantuntijaa.
  • Tiedät mitä asioita siirtää itsepalveluun, jotta yksinkertaiset yhteydenotot asiakaspalveluun vähenisivät ja asiakaspalvelijoiden aikaa vapautuisi monimutkaisempien ongelmien pariin.

Asiakaskohtaamisesta mehustettua tietoa ei kuitenkaan kannata jättää pelkästään asiakaspalvelun kehittämiseen ja sen resurssien sekä prosessien optimointiin. Siitä kannattaa puristaa irti kaikki mahdollinen yrityksen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Sillä vain hankkimalla ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, yrityksesi pystyy kehittämään sekä liiketoimintaansa että nykymaailman huipputärkeää kilpailutekijää - asiakaskokemusta.

Arvokasta tietoa liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseen

Asiakaskontakteista saatavan sisällöllisen tiedon avulla yrityksesi varmistaa kuinka herkällä korvalla se kuuntelee asiakkaitaan ja kehittää liiketoimintaa, tuotteita, palveluita ja asiakaskokemusta sen perusteella.

Tiedon avulla voit porautua syvemmälle esimerkiksi siihen miksi asiakkaat ovat yrityksesi asiakaspalveluun yhteydessä. Onko tuotteen tai palvelun käytössä jokin epäselvyys, jonka takia he usein ottavat yhteyttä? Kaipaavatko he jotakin ominaisuutta tuotteeseen tai palveluun?

Saat tietoa esimerkiksi:

  • Kuinka tyytyväisiä asiakkaasi ovat palvelukokemukseen?
  • Mitä arvokasta tietoa he kertovat, jolla voisit parantaa yrityksesi tuotetta tai palvelua?

Me Dynavalla tuotamme asiakkaillemme numeeristen perusmittareiden lisäksi sisällöllisiä raportteja. Esimerkiksi STARKille sisällölliset raportit tuovat arvokasta informaatiota ja analyysejä, jotka liittyvät asiakaspalvelukohtaamisten laatuun, STARKin palveluihin, tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Näiden avulla on mahdollista tunnistaa kehityskohteita, mahdollisia kustannussäästöjä tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Asiakaspalvelun ulkoistuksella tietojen kerääminen, seuranta ja raportointi hoituvat sujuvasti. Kun STARK on ulkoistanut asiakaspalvelukohtaamisia meidän Dynavalla toteuttavaksi, on asiakaspalvelun laadun ja tavoitettavuuden kehittämisen avaintekijänä kattava ja läpinäkyvä raportointi.

Otahan yhteyttä – yli 400 asiantuntijaa palveluksessasi

Dynavan yli 400 asiantuntijaa kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa hoitavat kymmenien asiakasyrityksiemme miljoonia asiakaskontakteja joka vuosi. Seuraamme jatkuvasti yhteydenottoja ja raportoimme niistä asiakkaillemme jopa reaaliajassa.

Jos sinua kiinnostaa mehustaa tietoa asiakaskohtaamisista asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi, ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää!

avatar

Lenita Pihl-Salminen

Lenita vastaa Dynavan myynnistä ja markkinoinnista Pohjoismaissa. Lenitan tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta 040 162 2106 tai sähköpostitse lenita.pihlsalminen@dynava.com