Skip to content
rekrytointi
Janne Salonen

Datalähtöinen rekrytointi sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistamiseksi

Ilman selkeää ja vertailukelpoista dataa, on riskinä, että rekrytointi perustuu pelkästään kokemuksiin ja olettamuksiin. Dynava on ottanut viime vuoden aikana käyttöön tekoälypohjaisen persoonallisuus- & soveltuvuusarvioinnit osaksi rekrytointiprosessiaan. Sen sijaan, että kiinnittäisimme huomiota vain hakijan työkokemuksen pituuteen ja laajuuteen, tarkastelemme myös hakijan pehmeitä taitoja (eng. soft skills), jotka auttavat häntä menestymään työssään. Pitkällä aikavälillä saamme dataa siitä, millainen henkilö soveltuu mihinkin työtehtävään. Tämä hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää, sillä se auttaa varmistamaan, että oikea henkilö päätyy oikeaan tehtävään. 

 

Näin datalähtöinen rekrytointi auttaa luomaan menestyvän ja hyvinvoivan työyhteisön: 

  

  • Tasavertainen arviointi: Kaikkia hakijoita arvioidaan samoilla mittareilla, mikä luo oikeudenmukaisen ja tasapuolisen arviointiprosessin.

 

  • Hakijoiden karsinta: Saamme usein rekrytointivaiheessa satoja hakemuksia, joten persoonallisuus- & soveltuvuusarviointien avulla pystymme käsittelemään suuria hakemusmääriä ja löytämään nopeasti sopivimmat ehdokkaat.

  

  • Sopivuuden korostaminen: Arviointi ei määritä, onko hakija "hyvä" tai "huono", vaan keskittyy siihen, kuinka hyvin hän sopii tiettyyn tehtävään. Asiakasneuvojan työ on monella tapaa haastavaa ja kuormittavaa, joten on tärkeää, että hakijalla on valmiudet palvella jokaista asiakasta yhtä hyvin.

  

  • Tiimivalmennus ja perehdytys: Tuloksia voidaan käyttää tiimien valmennuksessa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä, jolloin valmentajat voivat räätälöidä koulutusprosessia yksilöllisten tarpeiden mukaan.

  

  • Työkalut henkilökohtaiselle kehitykselle: Arvioinnit auttavat hakijoita tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisalueensa, mikä edistää heidän ammatillista kasvuaan.

  

  • Oikeat taidot tiettyihin tehtäviin: Asiakaspalvelua voi olla monenlaista, joten rekrytoinnissa voidaan painottaa erilaisia pehmeitä taitoja tehtävän vaatimusten mukaan. Esimerkiksi nopeatempoisissa toimeksiannoissa tarvitaan tarkkuutta ja paineensietokykyä, kun taas monimutkaisissa kokonaisuuksissa korostuu ongelmanratkaisukyky sekä kyvykkyys hallita ja yhdistellä useita asioita. Näin varmistetaan, että valitulla työntekijällä on juuri oikeat taidot ja ominaisuudet menestyäkseen työssä.
avatar

Janne Salonen

Janne vastaa Dynavan Suomen liiketoiminnasta. Hänet tavoittaa sähköpostitse janne.salonen@dynava.com 

Tutustu myös näihin