Skip to content
dynava_muuttuva_blogi
28.06.2021

Veeran kokemukset harjoittelusta Dynavalla


Täällä kirjoittaa 15-vuotias Veera. Olin Dynavalla kesäharjoittelussa kaksi antoisaa ja opettavaista viikkoa. Tulin kesäharjoitteluun juuri Dynavalle, koska täältä välittyi mukava työilmapiiri ja yrityksenä Dynava vaikutti mielenkiintoiselta. Tässä blogipostauksessa kerron tarkemmin ajatuksiani ensimmäisestä kesäharjoittelustani.

Harjoittelija_Veera2021


Tullessani tänne ensimmäisenä päivänä olin odottavaisin ja avoimin mielin. Homma lähti hyvin käyntiin, kun minulle esiteltiin tilat, opastettiin tarvittavat työkalut käyttöön ja avattiin Dynavan toimintaa tarkemmin.

Harjoittelun ensimmäisellä viikolla sain osallistua muutamaan erilaiseen palaveriin. Niihin osallistuminen oli mielenkiintoista, koska siinä pääsi konkreettisesti näkemään palaverin kulun ja sisällön. Ensimmäisellä viikolla kävin myös asiakasneuvojan perehdytyskurssin Moodlen verkkokurssilla. Kurssilla oli tärkeää asiaa muun muassa työergonomiasta, ruotsinkielisestä palvelusta, haastavista asiakaspalvelutilanteista ja tietoturvasta.

Pääsin tekemään myös puheluiden laatuarviointia. Tätä ennen minulle oli kerrottu tarkemmin Dynavan laatustandardeista. Laatuarviointi on yksi Dynavan käyttämä tapa varmistaa, että asiat sujuvat puheluissa ja muissa kontakteissa sovitun mukaisesti. Puhelutallenne tai kirjallinen kontakti käydään läpi ja arvioidaan lomakkeella. Keinoja varmistaa laatu on monenlaisia, mutta myös ihmisten tekemällä varmistuksella on tärkeä rooli.

Harjoittelun aikana nousi monesti esille, että palvelun erinomainen laatu ja korkea asiakastyytyväisyys ovat sellaisia asioita, joihin Dynavalla panostetaan. Näiden saavuttamiseksi halutaan panostaa henkilöstön hyvinvointiin, jotta heillä olisi parhaat edellytykset laadukkaaseen työn tekoon.

Harjoittelun toisella viikolla pääsin tutustumaan ja konkreettisesti testaamaan Dynavan varajärjestelmiä. Niiden toimivuus on todella tärkeää, sillä palvelut ovat auki 24/7. Se jäi mieleen mieluisimpana työtehtävänä ja sitä tehdessä oli sopivasti sääntöjä ja vapauksia. Toisella viikolla tein vapaina hetkinä myös pienempiä tehtäviä, kuten avustamista erilaisissa toimistotehtävissä.

Pääsin myös tutustumaan neljän Dynavalaisen työtehtävään tarkemmin. Oli mielenkiintoista kuulla työntekijöiden itse kertomana heidän työstään ja sen haasteista ja parhaista puolista. Huomasin, kuinka erilaisia työtehtäviä tällaisessa palveluyrityksessä on sekä kuinka paljon työntekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tekevät yhteisyötä.

Molempien viikkojen aikana sain myös tuottaa sisältöä Dynavan Instagram-tilille. Kerroin kokemuksiani harjoittelusta ja esittelin Dynavalaisten työtehtäviä. Instagram on sellainen sosiaalisen median alusta, jota tulee joka päivä käytettyä, joten sen käyttäminen oli sinällään tuttua. Oli kuitenkin uutta ja opettavaista toteuttaa sisältöä yrityksen tilille.

Dynavalla kaikki olivat hyvin ystävällisiä ja apua sai aina kun tarvitsi. Koronan ja etätöiden takia toimistolla oli usein melko hiljaista, mutta apua tavoitti nopeasti Teamsilla ja aina löytyi joku paikanpäältäkin auttamaan tarpeen vaatiessa. Tuli muutenkin sellainen tunne, että täällä kaikki auttavat toisiaan ja yleinen työilmapiiri on oikein hyvä. Juttelin harjoittelun aikana muutamien työntekijöiden kanssa ja moni heistä mainitsikin yhdeksi työnsä parhaaksi asiaksi työkaverit. Mainittiin myös, että palkitsevaa on, kun pystyy auttamaan työkaveriaan ja kun näkee toisen menestyvän omassa työssään.

Harjoittelu oli todella opettavainen ja antoisa kokemus. Ihan se töissä oleminen; vastuun saaminen, työtehtävien hoitaminen, itsensä haastaminen ja työelämän näkeminen ovat opettavaisia ja arvokkaita kokemuksia tulevaisuudelle. Olen hyvin kiitollinen kaikista opeista mitä täältä sain ja ylipäätään tästä kokemuksesta. Oli mukavaa tutustua Dynavan arkeen sekä työelämään ylipäätään!

avatar

Laura Vesa

Laura toimii Dynavalla rekrytointiasiantuntijana. Hänet tavoittaa sähköpostitse laura.vesa@dynava.com