Skip to content
Viktoria Ringlander

Samarbeta med en kundservicepartner – så funkar det

Nöjda och återkommande kunder är ovärderligt för företag idag. Som kundtjänstpartner strävar vi därför efter att utnyttja och optimera kundtjänstens alla möjligheter för att uppnå ditt företags mål – oavsett om det gäller att öka kostnadseffektiviteten, effektivisera arbetsmetoder, öka försäljningen eller förbättra kundupplevelsen. I den här texten tar jag upp några exempel på hur vi arbetar som kundtjänstpartner och vad du kan förvänta dig av ett samarbete med oss.

Från fasta till rörliga kostnader

Till att börja med styrs vår verksamhet av målen för din affärsverksamhet på både kort och lång sikt – oavsett om du vill skapa en enskild servicekanal eller en omfattande flerkanalig kundtjänst.

Om ditt företag behöver kostnadseffektivitet och flexibilitet i kundtjänstfunktionen ser vi på Eniro 118 118 till att ni uppnår målet på bästa sätt. Ni kan till exempel välja att outsourca hela eller delar av företagets kundtjänst. 

Många kunder undrar av förklarliga skäl vad det är för skillnad mellan intern och outsourcad kundtjänst och faktum är att de skiljer sig en del åt. En intern kundtjänst innebär en fast kostnad där ni betalar för den totala arbetstiden för era anställda och alla kostnader kring det. Anlitar ni en kundtjänstpartner får ni istället en rörlig kostnad eftersom ditt företag bara betalar för den aktiva tiden med kunderna, det vill säga själva hanteringen av kundkontakterna.

Flexibelt kundtjänstpartnerskap

Händer det att ditt företag har trafiktoppar och hektiska perioder? Då kan ett kundtjänstpartnerskap definitivt vara ett kostnadseffektivt och flexibelt alternativ för er. Ingen vill ju missa en affär, och med en kundtjänstpartner kan du alltid vara säker på att ha tillräckliga resurser till ditt förfogande i alla lägen. Med en outsourcad kundtjänstpartner hanterar du trafiktoppar enkelt eftersom du slipper använda tid eller resurser till rekrytering och utbildning av vikarier. Ytterligare en fördel är att du inte behöver vara rädd för att inte hinna hantera värdefulla kontakter.

Kundtjänsten – en av de viktigaste försäljningskanalerna

Som kundtjänstpartner fokuserar vi på att utveckla servicen på ditt företag med utgångspunkt från era affärsmål. Om målsättningen är att effektivisera verksamheten, tittar vi på kundtjänsten ur det perspektivet. Om vi till exempel märker att ni skulle kunna minska antal ärenden via telefon genom att att lägga en del information på er hemsida, gör vi er uppmärksamma på det.

Betjänar ditt företag kunderna online? Då kan vi hjälpa dig att säkerställa att kundtjänsten finns även där. Många kunder väljer att sköta sina ärenden på kvällen. Det är oerhört viktigt att stödja kunderna i den digitala kommunikationen, så att pågående köp eller andra ärenden inte avbryts utan genomförs hela vägen. Som din kundtjänstpartner ser vi till att kunderna får samma högklassiga kundtjänst, dygnet runt om du vill, i alla kanaler. Kundtjänsten har en betydande roll både både när det gäller att styra till den lokala butiken och som stöd vid e-handel. Utan kundtjänsten riskerar affären att gå till konkurrenten. Vi strävar efter att lyhört lyssna till era kunders behov och erbjuda lämpliga lösningar i alla kanaler, som chatt-tjänster i situationer där era kunder behöver personlig service på nätet.

Kundtjänsten är inte att förglömma också en utmärkt kanal för merförsäljning till befintliga kunder. Som kundtjänstpartner säljer vi gärna produkter och tjänster som era kunder har nytta av. Vi kan till exempel skapa merförsäljning via telefon eller chatt. Kundtjänsten fungerar också som stöd när det gäller att behålla kunder som handlar eller behöver hjälp i perioder.

Utveckling av kundupplevelsen

För att utveckla kundupplevelsen gäller det att ta reda på hur nöjda slutkunderna är med kundtjänsten. Därför bevakar vi konsumenternas behov, förväntningar och önskemål vad gäller kundtjänsten samt utvecklingen av hur era olika servicekanaler används. Som kundtjänstpartner ställer vi den informationen till ditt förfogande.

För oss innebär utveckling av kundupplevelsen både att följa nuläget och att blicka framåt. Vi förbereder bland annat kundtjänsten för de kanaler som kunderna är i färd med att gå över till och behåller på så sätt kundnöjdheten.

Vill ni veta mer om oss som kundtjänstpartner?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att uppnå era mål. Kontakta oss så ordnar vi ett möte.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.

Relaterade artiklar