Skip to content
Viktoria Ringlander

Erfaren och kompetent kundtjänst för elnätsföretag vid driftstörningar

Funderar ni på att outsourca er kundtjänst och oroar er över att behöva välja mellan kostnadsbesparingar och kundnöjdhet? För oss på Dynava handlar det i hög grad om partnerskap och samarbete. Det finns inte någon motsättning mellan besparingar och kvalitet i ett lyckat kundtjänstpartnerskap.

Vi har ett nära samarbete över landsgränserna vilken bla innebär att vi kan serva våra kunder på flera nordiska språk utöver engelska. Gemensamt för våra kunder är att de vill erbjuda sina kunder hög kvalitét och tillgänglighet och låter därför våra proffsiga agenter sköta kundserviceupplevelsen. Vi har en bred målgrupp inom olika branscher men särskilt väl verkar vi passa för energibranschen i både Sverige och Finland.

Läs nedan vad min finska kollega har att säga om våra erfarenheter inom energibranschen i Finland.

Vill ni veta hur vi servar våra svenska energibolag med driftstörningsjour, telefonpassning och kundtjänst så är ni välkomna att boka in ett webbmöte med mig och mitt team!

 

Dynava Finland:

En kunnig och pålitlig kundservicepartner kan ge många fördelar

Det finns cirka 80 elnätsföretag i Finland, och leverantörernas viktigaste uppgift är att säkerställa distributionen av el i sitt eget elfördelningsområden. När driftstörningar ändå inträffar har företagets kundservice och 24-timmars jourverksamhet en viktig roll.

En effektiv kundservicepartner som är kunnig och pålitlig kan ge många fördelar. Outsourcad kundservice för hantering av driftstörningar möjliggör större beredskap i händelse av en störning, påskyndar felavhjälpningen men ger också  tydliga kostnadsbesparingar när felet avhjälps snabbare. Nedan skriver jag mer om de fördelar som en kundtjänstmodell som tar hänsyn till branschens egenskaper och en kompetent partner i branschen kan ge.

Viktigast vid en nödsituation är att skydda människor

Vid en nödsituation är högsta prioritet att hjälpa och skydda människor, som exempel vid spänningsfel där en felaktigt hantering i värsta fall kan vara livshotande.

En professionell  kundtjänst ger råd om hur du som konsument eller kund ska agera och de instruerar människor att hålla sig borta från farliga områden i situationer där t ex ett träd har fallit mot en ledning.

Kundtjänsten kan också hjälpa kunderna att förbereda sig för strömavbrott och svara på de frågor som uppstår. Med en kunnig kundtjänstpartner kan elnätsföretaget fokusera på att avhjälpa driftstörning med vetskap om att deras kunder får bästa tänkbara service och support.

Driftstörningar åtgärdas snabbare

När nätföretag inte behöver använda sina egna resurser för att ta emot felanmälan och ge support, kan de fokusera sina servicetekniker som avhjälper orsaken till driftstörningen. Kundtjänstpartnern bidrar med informationsinsamling och underlättar på så sätt för serviceteknikerna att snabbare åtgärda felet.

Ärendehantering (ticketing) underlättar och tydliggör mönster. Ärendehanteringssystemet påvisar om flera kunder anmäler samma driftstörning, sammanställer information och minskar kötider.

Effektivare kundservice ger besparingar

När effektivare kundservice och hantering av driftstörningar ger snabbare och effektivare reparationer minskar lagstadgad kompensation vid strömavbrott, vilket leder det till besparingar för företaget.

Kan ditt företags kundtjänst bemannas med kort varsel?

Vi på Dynava har gedigen erfarenhet av kundservicepartnerskap med elnätsföretag. Sedan 2004 har vi till exempel samarbetat med Kajave (fd Loiste Sähköverkko Oy). Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en unik servicemodell och jourberedskap vid stora störningar.

Har ditt företag kapacitet att snabbt reagera på en nödsituation där distributionen av el störs i en betydande del av ditt elnät? Vi delar gärna vår kunskap och erfarenhet av branschens kundservice och dess modeller, ta kontakt och låt oss prata mer.

Originaltexten på finska återfinns på Dynava Finlands hemsida som ni når här.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.

Relaterade artiklar