Viktoria Ringlander 10.9.2021

Fördelarna med att outsourca sin kundtjänst (del III): Så får du ut det bästa av kundtjänsten

Personliga möten med kunderna? Nja, inte när kunderna bär munskydd och föredrar att näthandla. Det här betyder en enda sak: Er kundtjänst har blivit företagets viktigaste ansikte utåt, de ansvarar ju för det mesta av den personliga kundkontakten. Därför är tiden nu rätt för att höja kundtjänsten till nästa nivå.

Vad betyder det? Jo, att ni ska ta tillvara och förädla all den information som kundtjänsten får in om exempelvis:

1. Kundbeteenden
2. Produktbehov
3. Tjänsteutveckling

Kort och gott, kundtjänsten är nyckeln till högklassiga kundmöten och samtidigt får ni ökad förståelse för vad kunderna vill ha och behöver.

Men då uppstår frågan om er kundtjänst i dag hinner och kan ta tillvara all värdefull information som flödar in?

En outsourcad kundtjänst kan ge alla svar på ett bräde

Genom att låta en extern partner sköta kundtjänsten öppnas möjligheten att få en heltäckande bild av alla kundmöten, oavsett vilken kanal de sker i. Dessutom ingår alla rapporterings- och uppföljningsmöjligheter som är viktiga i affärsutvecklingen.

När du samlar information om kundmötet:

  • säkrar du att företagets kundtjänst har rätt kanaler öppna vid rätt tidpunkt och att ärendehanteringen sker effektivt.
  • får du insikt om orsakerna till återkommande kontakter och rusningstider.
  • får du idéer om nya arbetssätt, optimering av tidsanvändning och resursplanering.
  • får du en inblick i när kunderna vill ta kontakt och i vilka situationer de behöver hjälp av en expert.
  • kan du utveckla självbetjäningen så att medarbetarna i kundtjänsten frigörs för att hantera mer komplicerade frågor.

Det finns ändå ingen orsak att bara använda den här informationen till att utveckla kundtjänstens resursplanering och processoptimering. Ni får ju allt ni behöver för att utveckla affärsverksamheten och kundupplevelsen också!

Eftersom en högklassig kundupplevelse i dag är en av de främsta konkurrensfördelarna finns det skäl att analysera vilka behov och förväntningar era kunder har. De insikterna utgör grunden för all sund affärsutveckling.

Smart outsourcing ska höja kundupplevelsen och gynna affärsutvecklingen

Hur lyhörda är egentligen företag för kundernas önskemål? Det allmänna svaret är: ganska. Förutsatt att företaget får nyttig information från kunderna så att de kan utveckla sin affär, sina produkter, tjänster och hela kundupplevelsen. Men tyvärr, ofta rinner guldkornen mellan fingrarna.

De företag som lyckas fånga upp signalerna från kundkontakter är ofta snabba med att gå på djupet när det gäller att förstå kunderna och deras önskemål. Sedan kan man gå vidare till att utveckla företagets erbjudande.

Två frågor du vill ha svar på:

  • Hur nöjda är era kunder med serviceupplevelsen?
  • Vilken slags kundinformation får ni och hur kan den användas för att utveckla produkter eller tjänster?

På Dynava levererar vi inte bara grundläggande statistik till våra kunder, vi förser dem också med analyser av olika kundbehov. Ett exempel är den finländska byggvarukoncernen Stark. Eftersom vi ansvarar för deras kundtjänst ser vi också till att all informationsinsamling, uppföljning och rapportering sker smidigt. Vi förser ledningen med analyser och rapporter som ger värdefulla insikter om kvaliteten på deras kundmöten, tjänster och produkter. Sammantaget är den här informationen ett viktigt verktyg i koncernens utvecklingsarbete.

Kan vi hjälpa er?

Är det dags att höja er kundtjänst till nästa nivå och få nyttiga insikter om både kundupplevelsen och kundbehoven? Då kan ni räkna med oss på Dynava. Vi är i dag över 400 serviceproffs på åtta orter i Sverige och Finland och vi sköter miljontals kundkontakter runt om i Norden. Vi följer upp alla kundkontakter och vid behov rapporterar vi till våra kunder i realtid .

Ta kontakt om du vill få ut det bästa av er kundtjänst!

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria är Dynavas säljchef i Sverige. Tel: +46 8 121 800 99 E-post: viktoria.ringlander@dynava.com