Skip to content
Viktoria Ringlander

Färre samtal och kontakter och mer digital kundservice

Digitaliseringen gör att företags kundservice förändras i snabb takt. Artificiell intelligens och kundchattar gör det möjligt att hantera kundservice på nya effektiva sätt. Kundupplevelsen har blivit en strategisk konkurrensfaktor att räkna med. Den snabba utvecklingstakten kräver att du aktivt följer med och sätter dig in i vad som händer för att hålla dig uppdaterad och identifiera nya möjligheter.

Många företag funderar över vilka frågor som är värda att prioritera vid utveckling av kundservice de närmaste åren. Varför är kundupplevelsen och den digitala kundservicen så viktiga? Hur utvecklas kontaktvolymerna? Hur ska man svara upp mot generation Y:s (millennials) förväntningar? Mot bakgrund av de här frågorna har vi sammanställt en översikt över trender inom kundserviceområdet. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av den när du förädlar din egen kundservice framöver.

Trendrapport Kundservice 2019

Vi följer utvecklingen
På Eniro 118 118 hjälper vi våra kunder att uppnå uppsatta mål inom kundservice som stöder affärsverksamheten. Vi följer uppmärksamt utvecklingen i branschen så att vi kan möta kundernas behov även i framtiden.

Letar du efter en kunnig partner inom kundservice?
Är du nyfiken på hur outsourcing av kundservice går till i praktiken? Då är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om lyckade referensprojekt och hur vi skulle kunna hjälpa dit företag.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.

Relaterade artiklar