Skip to content
Viktoria Ringlander

Hårda regler kring avfallshantering kräver tillgänglig kundtjänst

Det har aldrig varit mer aktuellt med avfallshantering än vad det är idag. Förutsättningarna för produktion är massivare än någonsin, vilket också avspeglas i konsumtionsmönster bland både företag och privatpersoner. Följden blir förstås också ett ökat och större avfall och fler frågor som rör både större och mindre ärenden kring avfallshantering. Med inte alltid helt självklara regler och lagar för hur avfall ska tas om hand ställer det stora krav på kundsupport att finnas tillgänglig för att besvara aktörers frågor med tillförlitlighet och precision i svaren.

Olika metoder för olika avfall

Det finns inte en patenterad lösning på hur avfall ska hanteras som går att applicera på alla restprodukter och allt skräp som blir över vid exempelvis produktion. Varje avfall har särskilda egenskaper som måste tas i beaktande när man tar beslut om vilken metod som är lämplig för att sortera och behandla resterna. Här behöver man bland annat ta hänsyn till huruvida avfallshanteringen exempelvis ska utövas med biologisk behandlingsmetod, vilket är fallet vid bland annat kompostering och rötning, eller om materialet kan återvinnas eller förbrännas och i så fall var – och hur. Aldrig förr har det varit viktigare att avfallshantering och återvinning går rätt till enligt spelets regler. Lagen och miljöbalken håller kommuner och producenter högt ansvariga för att deras respektive hushållsavfall samlas in, transporteras och i första hand återvinns på korrekt sätt. Dessutom ställer även EU krav enligt särskilda prioriteringsordningar för hur avfall måste hanteras. Låter det komplicerat och risk för att många vill försäkra sig om att man gör rätt för sig? Ingen fara. Vi står redo med skicklig personal för att avlasta er i tillgängligheten för era kunder – dygnet runt.

Tillgänglig kundtjänst dygnet runt

Hos Dynava har vi stor erfarenhet av att bedriva professionell kundtjänst. Vanliga frågor som vi vet kan uppstå kring avfallshantering är funderingar som är svåra för kunden själv att besvara. Det kan handla om hur det eventuellt går att förebygga uppkomst av avfall, vilken behandlingsmetod som är aktuell eller om återvinning av material är möjligt – samtidigt som man ska följa rådande regelverk. Det kan också gälla konkreta frågor som var närmaste återvinningsstation finns i förhållande till var man befinner sig. Med oss får du en ansvarsfull samarbetspartner som prioriterar tillgänglighet alla dygnets timmar. Vi hjälper dig med andra ord att finnas till hands för de som söker svar på vad som gäller kring olika frågor om avfallshantering. Vår flexibilitet är vår styrka och vi hittar anpassade lösningar som du känner dig bekväm med. När efterfrågan stiger på support inom avfallshantering är vi aktören du kan lita på för att avlasta din egen verksamhet.

Anpassade lösningar efter dina behov

Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill ta del av våra tjänster. Det är en av fördelarna med att outsourca kundservicen i din verksamhet. Följden blir större frihet för dig, utökade öppettider för de som vill använda tjänsten och nöjdare kunder som snabbare får träffsäkra svar på sina frågor om avfallshantering. Det är en “win-win-situation” för alla inblandade både på kort och lång sikt. Vår långa erfarenhet inom kundservicebranschen har gett oss stora möjligheter att vara innovativa och hitta lösningar även i svåra situationer. Föreställ dig exempelvis vilket tryck det hade inneburit från kunderna om en driftstörning drabbat en kundtjänst som enbart har möjlighet att arbeta kontorstider. Tack vare vår jourverksamhet behöver ingen avfallsfråga lämnas obesvarad – oavsett var kunderna befinner sig eller när frågan dyker upp.

För mer information

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur Dynava kan bistå dig och ditt företag i er kundservice. Tveka därför inte över att kontakta oss. Gemensamt sätter vi oss ned tillsammans och hittar en lösning som passar just dina behov och ser till dina kunders bästa samt deras efterfrågan. Vi hälsar dig varmt välkommen till möjligheterna att outsourca din kundtjänst till pålitliga, sakkunniga och ansvariga medarbetare här på Dynava!

Det har aldrig varit mer aktuellt med avfallshantering än vad det är idag. Förutsättningarna för produktion är massivare än någonsin, vilket också avspeglas i konsumtionsmönster bland både företag och privatpersoner. Följden blir förstås också ett ökat och större avfall och fler frågor som rör både större och mindre ärenden kring avfallshantering. Med inte alltid helt självklara regler och lagar för hur avfall ska tas om hand ställer det stora krav på kundsupport att finnas tillgänglig för att besvara aktörers frågor med tillförlitlighet och precision i svaren.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.

Relaterade artiklar