Skip to content
Viktoria Ringlander

Ökad försäljning av elbilar leder till ökad efterfrågan av kundsupport för laddstolpar

Makten i konsumenternas köpmönster och kraften i förändrade beteenden kräver att företagen anpassar sina produkter och sin tillgänglighet för att tillmötesgå efterfrågan. Ett exempel är ökningen av försäljningen av elbilar och ökat behov av laddpunkter. 

Marknaden förändras

Ingen har väl missat att vi står inför och redan har påbörjat en stor omställning från fossila bränslen till alternativa energikällor. Vilka som är bäst råder det delade meningar om och det  återstår att se vem som har rätt men det är tydligt att marknaden förändrats. Biltillverkarna ställer om och producerar nu fler elbilar och laddhybrider än tidigare medan andra fokuserar hela sin affärside på att enbart tillverka elbilar. Som till exempel Tesla.

Antalet elfordon ökar på våra svenska vägar

I dag åker 137 940 svenskregistrerade elfordon runt på vägarna och enligt elkraftsbranschens intresseorganisation Power circle, kommer den siffran att landa på så mycket som 2,5 miljoner elfordon (EV) år 2030. Detta återspeglas givetvis på det ökade antalet laddstolpsleverantörer och efterfrågan på laddstolpspunkter som är tillgängliga för elbilsanvändarna både utmed vägarna och vid det egna hemmet. I Norge och Finland ser de liknande siffror och vi kan konstatera att elbilen är här för att stanna.

Men 100 000 laddpunkter utmed de Svenska vägarna leder givetvis till en ökad efterfrågan av kundsupport. En bilist vill ha sin bil laddad och redo att köras under både kontorstid som fritid. Finns det då tillgänglig supportpersonal när kunden behöver hjälp?

Nordisk kundsupport med erfarenhet

Som leverantör av  nordisktalande kundtjänst kan Dynava bistå med support dygnet runt, årets alla dagar när konsumenterna behöver rådgivning. Vi vet av erfarenhet att de kan behöva vägledning med betalinformation, guidning av mobilapp, göra en felanmälan eller få hjälp att hitta till närmaste station. 

Med befintliga kunder som tillverkar och servar laddstolpar i Finland och med energibolag i Sverige som tillhandahåller laddstolpar och som i samtliga fall låter oss ansvara för supporten, vet vi vad laddbilskonsumenterna efterfrågar och vi vet hur man på bästa sätt kan hjälpa dem. Även utanför kontorstid. Vi finns här som en helhetslösning eller som en overflowlösning eller helt enkelt för att ta över när den ordinarie kundtjänstpersonalen går hem efter kontorstid. 

En stor fördel med att outsourca kundservicen är att kostnaderna är rörliga. Uppdragsgivaren betalar bara för den aktiva tiden med kunderna och undviker fasta personalkostnader. Dessutom använder vi bara agenter med erfarenhet och kompetens som motsvarar uppdragets komplexitet.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.

Relaterade artiklar