Mikael Boström 18.10.2021

"Viktigt att hjälpa seniorer med nedsatt syn" ­– Artificiell intelligens i nummerupplysning

Nyligen slutfördes ett projekt kring automatisk nummerupplysning, där användaren med hjälp av rösten kan få tag på rätt person, utan att prata med en telefonist. Dynava har ingått i projektet som finansierats av Post- och telestyrelsen (PTS).

– Vi är glada över att ha bidragit med vår erfarenhet av nummerupplysningstjänster, bland annat PTS-tjänsten 118 400, säger ICT-chef Mikael Boström på Dynava.

Under projektet, som genomfördes av Talkamatic AB i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Dynava, utforskade man hur dialogstyrd artificiell intelligens kan komplettera och förbättra funktionaliteterna i en mänskligt bemannad tjänst med fokus på användarupplevelsen.

Genom att kombinera en automatiserad och manuell tjänst undersökte projektgruppen möjligheten att minska belastning och repetitivt arbete för personal så att de kan fokusera på mer komplexa förfrågningar.

– Dynava har tillhandahållit den abonnent- och nummerupplysningsdatabas som Talkamatic använt sig av. I dom fall där tekniken inte har kunnat hjälpa användaren så har samtalen kopplats över till Dynavas personal som på ett sömlöst sätt tagit vid och hjälpt användaren med dennes fråga, säger Mikael Boström.

Projektets målgrupp har varit personer med funktionsnedsättningar, framförallt äldre med synnedsättning, vilket är en målgrupp som man på Dynava känner väl. På uppdrag av PTS driver man tjänsten 118 400 sedan många år som erbjuder kostnadsfri nummerupplysning via telefon för personer med till exempel synnedsättning eller annan funktionsnedsättning.

– Därför är vi väldigt glada över att ha varit med i det här projektet. Naturlig språkprocessing och språkförståelse är hörnstenar för att utveckla automatisering med hjälp av dialogstyrd artificiell intelligens. Där har vi på Dynava kunnat bidra med våra erfarenheter, säger Boström.
 
Vi avser att fortsätta arbetet med den här typen av lösningar baserat på de insikter som projektet gett oss.

avatar

Mikael Boström

Head of ICT, Business Area Voice