Skip to content
Bridge_Dynava
Sara Lawett

Dynava gratuleras till kvalitetsmärkningen Trygg Kundkontakt!

Dynava har åter igen fått utmärkelsen Trygg Kundkontakt, som är en märkning för etiska kundkontakter i syfte att vägleda konsumenter och kunder till företag som erbjuder seriös kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler.

Kontakta delar årligen ut kvalitetsutmärkelsen Trygg Kundkontakt till de medlemmar som lever upp till de högt ställda krav som ett medlemskap i Kontakta föreskriver.

Kvalitetsmärkningen innebär att Dynava följer Kontaktas stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter, uppdragsgivare och i verksamheten i allmänhet. Det ställs bland annat krav på att vi bemöter kundklagomål på ett professionellt sätt och att våra kunder känner att de bemöts på ett bra sätt vid varje kontakt, oavsett val av kanal.

Dessutom innebär märkningen att vi lever upp till kraven på schyssta villkor för personalen, att vi har en god arbetsmiljö, att vi har tecknat kollektivavtal och försäkringar samt att minst en person i ledande befattning hos oss har genomgått Kontaktas medlemsutbildning. Allt detta följs upp årligen.

Kontaktas hemsida finns ytterligare information om utmärkelsen om man vill fördjupa sig.

                                                             Trygg Kundkontakt 2024

 

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Head of Sales & Marketing i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com
Blogg & nyheter

Hej!

Här hittar du de senaste nyheterna om Dynava. Vi delar även med oss om tankar och åsikter kring hur kundservice kan stärka din konkurrenskraft.