Meeting_man_woman_Dynava
Sara Lawett 2023.04.17

Fördubblad kompetens lockar nya kunder

När Dynava förvärvade branschkollegan Samres AB var syftet att bli den ledande aktören inom outsourcad kundservice i Norden. Och redan nu märks de positiva effekterna.


– Det är riktigt kul. Tillsammans bildar vi ett fantastiskt team som levererar engagerad kundservice på bred front. Det har bidragit till helt nya möjligheter för våra kunder, säger Sara Lawett som är Growth and Marketing Manager på Dynava. 

Genom förvärvet av Samres stärkte Dynava sin position som en betydelsefull aktör med tillväxtpotential inom både inom den privata och offentliga sektorn. Gemensamma nämnare för koncernen är ett fokus på hög kundnöjdhet, språkkompetens och tillgänglighet dygnet runt.

– Med cirka 900 medarbetare på tio nordiska kontor och fyra kontor utanför Norden har nya Dynava en kapacitet som få kan matcha. Vi har med andra ord musklerna att hantera alla slags behov av kundservice, säger Sara Lawett.

Samres bidrar med lång erfarenhet av att leverera kundkontakttjänster till framför allt den offentliga sektorn. Men teamet har också kompetens inom kommunikationslösningar för människor med särskilda behov.

Dessutom har Samres utvecklat en expertis inom kundservice där man levererar B2B-lösningar för ärendehantering, support och administration. Den tjänstepaletten har nu fyllts på med Dynavas kompetens inom outsourcad kundservice till den privata sektorn.

Koncernens strategi är tydlig: fokus ligger på att använda de styrkor och synergieffekter som förvärvet medförde.

– Vi vidareutvecklar tillsammans våra verksamheter för att erbjuda våra kunder en ännu mer attraktiv tjänsteportfölj. Och eftersom vi redan har kunnat välkomna flera nya kunder kan vi bara konstatera att vårt erbjudande väcker intresse på den nordiska marknaden, säger Sara Lawett.

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Growth and Marketing Manager i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com