Skip to content
Blog-BCR-Dynava
Sara Lawett

Grönt ljus för bindande företagsbestämmelser

Integritetsskyddsmyndigheten har godkänt de bindande företagsbestämmelserna som Samres ab har tagit fram under flera år. Samres är i dag en del av Dynava.

De bindande företagsbestämmelserna (BCR) underlättar för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU och erbjuda personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är etablerade inom EU garantier vad gäller skyddsnivån för personuppgifter.

Efter en omfattande granskningsprocess gav Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den 15 september 2022 grönt ljus Samres bindande företagsbestämmelser. Då hade också Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) granskat Samres ansökan.

– Beslutet gäller endast Samres och deras internationella verksamhet, men dataskydd och personuppgiftshantering är en viktig del av hela Dynavas verksamhet, säger Sara Lawett som är Growth and Marketing Manager på Dynava.

Samres blev det tredje svenska företaget som har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända.

– Dynavas ambition är att ligga i framkant inom dataskydd och personuppgiftshantering. På det sättet kan vi erbjuda våra uppdragsgivare en kvalitativ och säker tjänst, säger Sara Lawett.


Länk till IMY:s pressmeddelande om godkännandet
Länk till lista över godkända BCR

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Growth and Marketing Manager i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com