Skip to content
Blog-BCR-Dynava
Sara Lawett

Grönt ljus för bindande företagsbestämmelser

Integritetsskyddsmyndigheten har godkänt de bindande företagsbestämmelserna som Samres AB, som idag är en del av Dynava, har tagit fram under flera år. 

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, förkortat BCR) underlättar för koncerner att föra över personuppgifter till helägda koncernbolag utanför EU men samtidigt erbjuda personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är etablerade inom EU garantier vad gäller skyddsnivån för personuppgifter.

Den 15 september 2022 godkändes Samres BCR efter en omfattande granskningsprocess. Bland annat har Samres BCR granskats av IMY (den svenska tillsynsmyndigheten) tillsammans med en medgranskande europeisk dataskyddsmyndighet. Dessutom har europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, där samtliga dataskyddsmyndigheter inom EU ingår granskat och yttrat sig om ett godkännande av Samres BCR.

– Beslutet gäller enbart Samres och den internationella verksamheten men dataskydd och personuppgiftshantering är en viktig del av hela Dynavas verksamhet, säger Sara Lawett som är Head of Sales & Marketing på Dynava.

Samres blev det tredje svenska företaget som fick sina bindande företagsbestämmelser godkända!

– Dynavas ambition är att ligga i framkant inom dataskydd och personuppgiftshantering även framöver. Det är en viktig del i att vi kan erbjuda våra uppdragsgivare både säkra och kvalitativa tjänster, säger Sara Lawett.


Länk till IMY:s pressmeddelande om godkännandet
Länk till lista över godkända BCR

avatar

Sara Lawett

Sara är Dynavas Head of Sales & Marketing i Sverige. E-post: sara.lawett@dynava.com