Skip to content
Viktoria Ringlander

Fem trender i världen inom kundservice, 2021

Pandemin har påverkat människors liv på ett så genomgripande sätt att det är svårt att se en motsvarighet i modern tid. Och i denna förändring förändras även förutsättningarna och marknaden för kundservice-tjänster. Exempelvis har e-handel tagit ett stort steg framåt under pandemin vilket gjort att övergången till e-handel är.

Många saker har förändrats permanent vilket gjort att företag behöver anpassa sig och vara snabba. Övergången till distansarbete visade hur snabbt saker kan förändras samt göras annorlunda och mer effektivt. En sak kommer dock att förbli densamma under de kommande åren: betydelsen av god kundupplevelse för företagens framgång.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar i kundtjänst för att ta till vara på kundmötets möjligheter. Av den anledningen har vi i år sammanställt en kort och koncis översikt över kundtjänsttrender. Läs gärna använd insikterna för att utveckla din egen kundtjänst!

Rapportens huvudtrender:

  1. När handeln går online blir kundservice företagets ansikte
  2. Kundtjänstupplevelsen betonas vid sidan av kundserviceupplevelsen
  3. Snabb självhjälp för egna ärenden - självbetjäning fortsätter att växa i popularitet
  4. Omnichannel är nyckeln till en sammanhållen upplevelse i alla kanaler
  5. En ökning av fjärrsupport

     

Ladda ner rapporten

 

Vi hjälper våra kunder att uppnå de mål som ställs för god kundservice. Vi följer noga utvecklingen i branschen så att vi kan fortsätta att möta våra kunders behov i framtiden. Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag? Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

avatar

Viktoria Ringlander

Viktoria arbetade som Dynavas säljchef i Sverige fram till mars 2023.